tekst alternatywny

tekst alternatywny

UM Dęblin

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Uchwałą Nr 6/2020 Zarządu Stowarzyszenia LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z dnia 3 lipca 2020 r. przystąpiono do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. W terminie od dnia 6 lipca 2020 r. do dnia 17 lipca 2020 r. mieszkańcy obszaru LGD mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o konkursie

Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4 im. Jana Pawła II w Dęblinie.

Czytaj dalej

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

26 czerwca 2020r. zakończył się rok szkolny 2019/2020. W tym roku szkoły nie zorganizowały uroczystych apeli, na których uczniowie mogliby pożegnać się z nauczycielami, wychowawcami, koleżankami i kolegami. Przestrzegając procedur bezpieczeństwa związanych z COVID 19, uczniowie odbierali świadectwa w wyznaczonych godzinach, małymi grupami w wyznaczonych dla każdej z klas salach.

Czytaj dalej

Wyniki głosowania i frekwencja w Dęblinie w wyborach Prezydenta RP 2020 – I TURA

Czytaj dalej

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Dęblinie

Dobiegają końca prace budowlane związane z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Dęblinie.

Czytaj dalej

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH I BUDOWA KANALIZACJI W OS. MICHALINÓW

Obecnie trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki.

Czytaj dalej

ZMIANA SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH !

Na czas wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. (ewentualna II tura 12.07.2020 r.), z uwagi na remont budynku szkoły ZSZ nr 2 w Dęblinie, nastąpiła zmiana siedzib obwodowych komisji wyborczych, w stałych obwodach głosowania nr 8, 9 i 10 w Dęblinie.

Czytaj dalej

DYŻURY WAKACYJNE W DĘBLIŃSKICH PRZEDSZKOLACH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Szanowni Państwo, działając na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Czytaj dalej

Dni Dęblina ODWOŁANE !

Niestety sytuacja epidemiologiczna i decyzje na szczeblu rządowym spowodowały, że musimy odwołać tegoroczne uroczystości.

Czytaj dalej

Rozszerzenie handlu

Rozszerzenie asortymentu dopuszczonego do handlu na targowiskach na terenie Miasta Dęblin

Czytaj dalej

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

tekst alternatywny

booked.net