Reklama

E-Deblin
E-Deblin
E-Deblin
Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk

Dnia 28 maja 2019 r. odbył się odbiór częściowy robót budowlanych realizowanych na terenie Dęblina w ramach zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L w Dęblinie.


W dniu 17 maja Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Doktora Perzyny 84A, 26-700 Zwoleń zgłosiło do odbioru wykonanie 75% wartości umowy określonej w §3 pkt. 1 w/w umowy.

Dnia 28 maja 2019 r. odbył się odbiór częściowy robót budowlanych realizowanych na terenie Dęblina w ramach zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1438L w Dęblinie (ul. Stawska, ul. 1-go Maja, ul. Tysiąclecia w Dęblinie), wykonanych zgodnie z umowa nr RM.273.22.2018 z dnia 10 sierpnia 2019 r. w ramach projektu „Wygodniej, szybciej bezpieczniej – poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego przez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju”, realizowanego w ramach działania 8.2 Lokalny układ transportowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Protokołem odbioru częściowego odebrano roboty budowlane na kwotę ryczałtową 3.640.836,49 zł brutto, co zgodnie z zapisami dziennika budowy stanowi 75,00 % założonej kwoty określonej w umowie.

W odbiorze uczestniczyli: Dariusz Cenkiel – Wicestarosta Rycki, Teresa Rayska – członek Zarządu Powiatu Ryckiego, Waldemar Jakubik – Członek Zarządu Powiatu Ryckiego , Karol Zagożdżon – Członek Zarządu Powiatu Ryckiego, Aneta Ochal – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Mieniem Powiatu, Marian Jóźwiak – kierownik budowy, Wojciech Rybicki – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Tomasz Stolarek – Członek Zarządu PRD ZWOLEŃ, Andrzej Kasperek oraz Zdzisław Witesik – Inspektorzy Branżowi Nadzoru Inwestorskiego.

ryki.powiat.pl

Jedna odpowiedź do wpisu Szybciej i bezpieczniej z Dęblina do Ryk

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 characters available

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama