Reklama

E-Deblin
E-Deblin
E-Deblin
Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Regulamin

Regulamin strony

 

Właścicielem strony jest firma SILVERKOM ul. Krzywa 3/23 08-530 Dęblin NIP:

Operatorem strony internetowej jest firma SILVERKOM ul. Krzywa 3/23 08-530 Dęblin.

Strona dostępna jest na domenie www.e-deblin.pl.

Przeznaczeniem strony jest sprzedaż powierzchni reklamowych, udostępnianie ogłoszeń użytkowników, publikacja informacji.

Użytkownicy korzystający ze strony zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu.

Zawartość strony internetowej, chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie, są zastrzeżone na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych m.in. klientów.

Żadna część strony  tj. teksty, układy graficzne, grafiki  nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób- włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, płyty lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Właściciela.

Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące na stronie internetowej, mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.

Naruszenie licencji lub praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma SILVERKOM Ewelina Winsze. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez firmę, w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących usług i produktów podmiotów współpracujących.

Dane Użytkowników oraz treści ich wypowiedzi zamieszczonych w obrębie strony mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Użytkownik może korzystać ze strony za pośrednictwem urządzeń które komunikują się z internetem, wyłącznie przez przeglądarkę internetową.

 

Polityka plików „cookies” (ciasteczka)

 

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) – dodatkowe informacje znajdziesz na odpowiednich stronach przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

W razie jakichkolwiek zastrzeżeń lub braku poprawnej funkcjonalności strony, użytkownik może napisać na adres e-mail: redakcja@e-deblin.pl.

Obsługa strony dokłada wszelkich starań o poprawne funkcjonowanie strony internetowej, jednakże zastrzega iż nie odpowiada za awarie bądź też przerwy wynikające w szczególności sprzętu bądź oprogramowania, tym samym użytkownicy korzystają ze strony internetowej na własną odpowiedzialność.  Właściciel strony nie odpowiada za szkody wyrządzone użytkownikom bądź też osobom trzecim w sposób bezpośredni ani pośredni a także utracone korzyści powstałe w wyniku w/w działań.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Aktualny Regulamin będzie komunikowany Użytkownikom poprzez jego umieszczenie na niniejszych stronach internetowych.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama