Reklama

E-Deblin
E-Deblin
E-Deblin
Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Nowi Terytorialsi zameldowali się w jednostkach

W sobotę 8 września br. odbyło się przyjęcie 135 ochotników do 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.


To już 6 w tym roku przyjęcie do terytorialnej służby wojskowej w lubelskiej brygadzie osób, które nie były wcześniej w wojsku.

W sobotę, 8 września br. ruszyła kolejna tura naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej w lubelskiej brygadzie. 135 ochotników niemal z całego województwa lubelskiego stawiło się równocześnie w Lublinie, Chełmie i Zamościu, aby rozpocząć szkolenie podstawowe Terytorialsa tzw. „szesnastkę”. Dla ochotników to sprawdzian kondycji, wytrwałości, ale też motywacji. Szkolenie zakończy się 23 września br., kiedy to żołnierze złożą uroczystą przysięgę wojskową w Lublinie. Nowo zaprzysiężeni żołnierze zasilą szeregi wszystkich pięciu batalionów lekkiej piechoty wchodzących w skład 2 LBOT.

Jak wygląda „szesnastka” Terytorialsa?
Pierwszy dzień 16-dniowego szkolenia podstawowego to przyjęcie kandydata. Tego dnia ochotnicy otrzymują mundur i wyekwipowanie, to czas również na sprawy ewidencyjne. Drugi dzień to badania i testy potencjału sprawności fizycznej, które obejmują „test wejściowy” i badanie współczynników budowy ciała. Wyniki tych testów będą wykorzystane
w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów.

Podczas „szesnastki” ochotnicy w rejonie działalności 21 batalionu w Lublinie
i 23 batalionu w Chełmie uczyć się będą przede wszystkim praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na polu walki oraz przetrwania, udzielania pierwszej pomocy, topografii. Bardzo ważną częścią szkolenia są zajęcia z taktyki, które scalają całą wiedzę podstawową Terytorialsa. Podczas „szesnastki” bardzo duży nacisk kładziony jest na szkolenie medyczne, podczas którego każdy z żołnierzy szkolony jest
z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Szkolenie podstawowe kończy tzw. pętla taktyczna, czyli sprawdzian z zakresu wiedzy i umiejętności, jakie ochotnicy nabyli podczas „szesnastki”. Zwieńczeniem szkolenia jest przysięga wojskowa, która odbędzie się 23 września br. w Lublinie.

Warto podkreślić, że „szesnastka” to dopiero początek szkoleń Terytorialsów. Cały proces szkoleniowy trwa 3 lata i odbywa się przede wszystkim w systemie weekendowym,
co pozwala w sposób optymalny pogodzić życie zawodowe i rodzinne ze służbą wojskową. Poza szkoleniem rotacyjnym, każdy z Terytorialsów obowiązany jest przynajmniej raz w roku do uczestnictwa w poligonie. Lubelska brygada jeszcze w październiku, po raz trzeci w tym roku będzie szkolić się na szkoleniu zintegrowanym (poligonie) w Nowej Dębie.

Kim jest statystyczny Terytorials?
Żołnierze OT wywodzą się z różnych środowisk, reprezentują różne zawody, mają swoje pasje i zainteresowania, a często także unikatowe umiejętności. To właśnie ludzie są największą wartością WOT i to oni będą stanowić o sile nowej formacji.

***
2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu garnizonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz. Obecnie Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą ponad 2900 żołnierzy i cały czas powiększają swoje szeregi. Głównym zadaniem 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej na 2018 rok jest zakończenie procesu formowania struktur organizacyjnych, rozpoczęcie szkoleń specjalistycznych żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej oraz osiągniecie wstępnej zdolności do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 characters available

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama